Za moju prvú knižku Žiť Dobro patrí poďakovanie Mirke Abélovej, ktorá mi posunula kontakt na pána Richarda Luntera z Vydavateľstva Kicom v Telgárte. Vďaka Mirka.

Za moju druhú knižku Láska k Múdrosti som vďačný spoločnosti IKAR a.s., za ich pomoc a distribúciu mojej publikácie. Vďaka.

Za knihu JASNOTA som vdačný Mestu Topoľčany, Nadácií Mesta Topoľčany zato, že podporili moju tvorbu a pomohli mi finančne s nákladmi na tlač publikácie. Obálku knižky spracoval Juraj Filipeje. Vďaka Juraj.

Za videá, ktoré sme točili patrí hlavne vďačnosť Lukášovi Bushovi. Luca Bush Creative Videomakers. Jeho kvalitná kamera dala mojím básňam obraz aj zvuk. Nahrávanie básní sme realizovali aj spolu s Ján Mikuš Recording Studio Topoľčany. Jedno video som točil v spolupráci s Peter Faltys a jedno v spolupráci s Andrej Motýľ. vďaka.

Veľká vďaka patrí mojej mame, ktorá tu je so mnou celý môj život.

sMart-In ®️