SRDCE • ROZUM • TELO

Martin Kučera

Naše rozhodnutia sú naša voľba

Poézia, je nádherný spôsob ako zaznamenať pocity a myšlienky, aj preto, že v živote všetko so všetkým súvisí. Jasná myseľ a jasné srdce tvoria jasnú poéziu. sMart-In ®

Moje knihy

Napísal som zatiaľ 4 básnické zbierky

2024

Yes is

Táto knižka je zbierkou básní, v ktorých je všetko, čo prináša život človeka. Zo sĺz a smiechu vznikajú krásne básne, ak pocity obalíme do veršov, slov a viet a máme pevné piliere, akými sú láska k životu, alebo česť v rozhodovaní. Pokora je pevným pilierom, ak sme už zažili aj úspech aj pády a sklamania, a chceme motivovať iných na ich ceste. Oslava života s jeho krásami, a vernosť slušnosti vo vyjadrovaní sú nepísané pravidlá tejto jednoduchej knižky. Každá báseň má trochu inú pointu, ale všetky básne spája zásada žiť Dobro.

Krst knihy – Príďte sa porozprávať osobne o poézii a o novej zbierke básní ,,Yes is“, ktorá je mojím najlepším dielom. Viac info v udalosti na FB.

2022


Jasnota

Jasnota je opak temnoty. Poézia za ťažkých životných okolností vo viere v Dobro je tu dostupná všetkým …

2020


Láska k múdrosti

Knižka plná názorov na dnešný svet, ktorá obsahuje radosť aj smútok.

2014


Žiť Dobro

Kniha už nie je v predaji, no je dostupná na vyžiadanie – stačí mi napísať.

O mne

Spisovateľ

Píšem aj na zákazku, k udalostiam, slávnostiam, akciám či na konkrétne témy podľa požiadaviek.

Poézia, je moja veľká vášeň už od roku 2007, keď som začal písať básne. Avšak, prvý text som napísal v roku 1998 a od tohto roku do roku 2007 som písal texty piesní v podaní rap, ktoré som sám aj prezentoval, avšak, zmenil som svoje nastavenie postojov, a z nenávisti k Životu som dospel k láske k Životu. Keďže, môžeme milovať aj tých, ktorí zomreli, to je dôkaz, že láska prekonáva Čas, prekonáva smrť a má miesto vo Večnosti, ako súčasť duše. Rovnaké atribúty, má však, aj nenávisť. Zasadiť si do srdca lásku, je veľká vec. Milovať celým srdcom mení dejiny ľudstva.

sMart-In ®

Nemusíte veriť, že tá sila existuje a Ona aj tak bude pôsobiť. Dobro a jeho zákon aj tak platí rovnako ako magnetizmus. Verím v Dobro a žijem Dobro aj napriek všetkému, čo mám za sebou. Čas, čo nám bol daný na tomto svete môžeme využiť rôzne. Pre mňa sa stalo rozvíjanie SRDCA súčasne s rozvíjaním MYSLE a TELA spôsobom, ako pracovať na sebe a nerobiť to len pre seba, ale hlavne pre svet, ako taký. Svet potrebuje dobrých ľudí. Takých, čo Život milujú a moja poézia je o cnostiach ľudských, ktoré treba chváliť. Chrániť a rozvíjať. Avšak, ľudia majú aj neresti, ku ktorým sa dostanú niekedy podvedome a niekedy niektorí aj vedome. Treba hovoriť aj o tom. Ak obalíme myšlienky a pocity do umeleckej formy rýmovaných viet, tak vzniká z toho moja jasná poézia.

Žiť DOBRO – M. Kučera | Facebook